Strona główna

Witamy na stonie Biuletynu Informacji Publicznej

Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze

 

 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
dyrektora Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze
z siedzibą przy ul. Jana Matejki 28,
58-500 Jelenia Góra

Oferty wraz z załącznikami należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs - Dyrektor Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze „NIE OTWIERAĆ" na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Kultury, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław w terminie do dnia 19 kwietnia 2021 r. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej.

Załączniki:
- ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze

 

 

 

Dec 9, 2013
Autor: admin
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze kupi auto osobowo-transportowe z możliwością  odliczenia VAT, z autoryzowanego salonu.
Apr 13, 2012
Autor: Jolanta Staszak
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze przeznacza do sprzedaży samochód  ciężarowy  do 3,5 t.1. marka – RENAULT, model – Trafic T 1000 2,4 t.,...

Utworzone Tuesday 10-Apr-12 10:22:31 CEST przez admin

Modyfikowane Friday 05-Mar-21 10:58:46 CET przez:admin