Aktualności

May 27, 2015

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn.: „BOLKÓW – Zamek Bolków – XIII-XVI w.; III etap prac zabezpieczająco-konstrukcyjnych na Zamku Bolków”.


Napisał: admin

Utworzone Friday 13-Apr-12 10:29:10 CEST przez Jolanta Staszak

Modyfikowane Friday 20-Apr-12 10:38:51 CEST przez:Jolanta Staszak