Ogłoszenia

 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
dyrektora Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze
z siedzibą przy ul. Jana Matejki 28,
58-500 Jelenia Góra

Oferty wraz z załącznikami należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs - Dyrektor Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze „NIE OTWIERAĆ" na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Kultury, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław w terminie do dnia 19 kwietnia 2021 r. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej.

Załączniki:
- ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze

 


Zarząd Województwa Dolnośląskiego
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze
z siedzibą przy ul. Jana Matejki 28, 58-500 Jelenia Góra

 

Zarząd Województwa  informuje, iż zmianie uległ termin rozpatrzenia ofert oraz zakończenia postępowania konkursowego związanego z wyborem kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.

Termin ten został określony do dnia 31 marca 2020r

Oferty wraz z załącznikami należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs – Dyrektor Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze „NIE OTWIERAĆ” na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław w terminie do dnia 31 października 2019 r. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej.
Załączniki:
- ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Karkonoskiej w Jeleniej Górze
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z informacją dla kandydata

UCHWAŁA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚCLĄSKIEGO O ZAMIARZE OGŁOSZENIA KONKURSU NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA MUZEUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE

 

Ogłoszenie o likwidacji niepodjętych depozytów

 

Ogłoszenie o sprzedaży środka trwałego w trybie przetargu pisemnego (samochód marki Renault Grand Scenic)

 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAKUPU SAMOCHODU

 

Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze dysponuje następującą ofertą pracy

 

Zawiadomienie o wyborze oferty - transport Novy Bor 16.06.2012

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU

Utworzone Thursday 01-Mar-12 10:18:16 CET przez admin

Modyfikowane Friday 24-Feb-23 11:07:08 CET przez:admin