Przetargi

 

12 grudzień 2019

 

Dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - dostawa energii 2019

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ
Formularz cenowy A bis

Informacja o złożonych ofertach

Informacja o wyborze

 

07 maj 2019


Dostawa maszyn, urządzeń, narzędzi oraz wyposażenia dla potrzeb "Laboratorium szkła"

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - wyposażenie huty

Załącznik nr 1a Wyliczenie ceny oferty
Umowa

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedź na pytania

Informacja o złożonych ofertach

Informacja o wyborze oferty

 

 

22 luty 2019

 

Dostawa maszyn, urządzeń, narzędzi oraz wyposażenia dla potrzeb "Laboratorium szkła" w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze

 

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ - wyposażenie huty
Załacznik nr 1a Wyliczenie ceny oferty
wzór umowy

 

Załączniki wersja edytowalna:

Załacznik nr 1a Wyliczenie ceny oferty

Formularz ofertowy

 

Informacja zamawiającego o złożonych ofertach
Informacja o unieważnieniu postępowania
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia unieważnienie

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

14 stycznia 2019

 

Dostawa maszyn, urządzeń, narzędzi oraz wyposażenia dla potrzeb "Laboratorium szkła" w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze"

 

Informacja o złożonych ofertach

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu unieważnienie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - wyposażenie huty
Załacznik nr 1a Wyliczenie ceny oferty

Załącznik nr 6 wzór umowy


 

7 grudnia 2018

 

Dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze

 

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ - dostawa energii 2019

Informacja o łożonych ofertach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik PDF

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

28 września 2018

 

Rozbudowa budynku Muzeum Karkonoskiego przy ul. Matejki 28 w Jeleniej Górze o budynek „Laboratorium Szkła”

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik PDF

 

_________________________________________________________________________________

 

Informacja o złożonych ofertach

 

 

Zmiana ogłoszenia

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ 2
Dokumentacja Projektowa - odpowiedzi i modyfikacja 2

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ
LA 12TU-Model
WRO-17-RT-20565 NW1!0


 

Zmiana ogłoszenia

Ogłoszenie
SIWZ – Laboratorium Szkla
Załączniki do SIWZ

 

Dokumentacja Projektowa

 

Architektura

 

Rysunek 01

Rysunek 02

Rysunek 03

Rysunek 04

Rysunek 05

Rysunek 06

Rysunek 07

Rysunek 08

Rysunek 09

Rysunek 10

Rysunek 11

Rysunek 12

Rysunek 13

Rysunek 14

Rysunek 15

Rysunek 16

Rysunek 17

Rysunek 18

Rysunek 19

Rysunek 20

Rysunek 21

Rysunek 22

Rysunek 23

opis arch PB.pdf
OPIS WYKONAWCZY Muzeum 20.09.2017.pdf
PZT OBRZEŻA.jpg
PZT ODWODNIENIE.jpg

PZT TEREN PROJEKTOWANY.jpg

PZT USUNIECIE NAWIERZCHNI.jpg
zestawienie stolarki.pdf

 

 

Elektryka


opis IE  PB muzeum karkonowskie  08.2017_.pdf
opis IE  PW muzeum karkonowskie  09.2017_.pdf
RYS.1.pdf
RYS.2.pdf

RYS.3.pdf
RYS.4.pdf
RYS.5.pdf
RYS.6.pdf

RYS.7.pdf

RYS.8.pdf

RYS.9.pdf

STWiORE 09.2017r.IE opis .pdf
RYS.10.pdf

 

Instalacje

 

IS1.Instalacja z.w i kanalizacji sanitarnej.pdf
IS2.Instalacja gazowa.pdf
IS3.Rozwinięcie instalacji wodociągowej.pdf
IS4.Rozwinięcie instalacji ks.pdf
IS5.Rozwinięcie instalacji gazowej.pdf
IS6.Rzut parteru-instalacja c.o.pdf
IS7.Rzut piętra-instalacja c.o.pdf
IS8.Schemat technologiczny.pdf
IS9.Rzut parteru-instalacja w.m.pdf
IS10.Rzut piętra-instalacja w.m.pdf
IS11.Rzut dachu-instalacja w.m.pdf
opis instalacje (pw).pdf
opis przyłącza (pw).pdf
S1.Profil podłużny zewnętrznej instalacji ks.pdf
S2.Profil podłużny kd.pdf
S3.Studzienka betonowa DN1200.pdf
S4.Studzienka inspekcyjna D425.pdf
S5.Studzienka inspekcyjna D315.pdf
S6.Montaż odwodnienia liniowego.pdf
ST wod-kan.pdf
ST_instalacja c.o.pdf
ST_pompa ciepła.pdf
ST_wentylacja.pdf

 

Karty techniczne- materiały wykończeniowe do muzuem

 

blacha rheinzink

RHEINZINK_KDWU_BLACHA.pdf
RHEINZINK_KDWU_HAKI_RZ.pdf
RHEINZINK_KDWU_RURY.pdf
RHEINZINK_KDWU_RYNNY.pdf

 

gzyms elewacyjny

gzyms elewacyjny opis

gzyms elewacyjny rysunek

 

kraty pomostowe

 

posadzki żywiczne muzuem

BAUTECH posadzki żywiczne

BAUTECH TL-System posadzki przemysłowe

RAL_7001-700x700

 

Konstrukcja

K_01.pdf

K_02.pdf

K_03.pdf

K_04.pdf

OPIS TECHNICZNY PW.pdf

 

STWIOR

STWiORB konstruk arch inst sanit.pdf
STWiORB PZT bez inst elektr.pdf
STWiORE 09.2017r.IE opis .pdf

 


MUZEUM KARKONOWSKIE HUTA IE  pr 09.2017.pdf


Rozbud Muz Karkonoskiego PR 18-09-2017.pdf

 

 

Rozbudowa budynku Muzeum Karkonoskiego przy ul. Matejki 28 w Jeleniej Górze o budynek „Laboratorium Szkła”

 

Informacja o unieważnieniu postepowania

Informacja o ofertach

Ogłoszenie

Zmiana Ogłoszenia

SIWZ – Laboratorium Szkla

Załączniki do SIWZ
Przedmiar robót

 

Dokumentacja Projektowa:

 

Architektura:

01_PZT
01a_PZT
02 rzut przyziemia
03 rzut przyziemia laboratorium
04 rzut antresoli

05 rzut antresoli laboratorium
06 rzut dachu
07 rzut dachu laboratorium
08 przekrój B-B laboratorium
09 przekrój A-A laboratorium
10 inwentaryzacja
11 elewacja południowa
12 elewacja zachodnia
13 elewacja wschodnia
opis arch PB

 

Elektryka:

opis IE  PB muzeum karkonowskie  08.2017_
RYS. 1
RYS. 2
RYS. 3
RYS. 4
RYS. 5_2
RYS. 6
RYS. 7
RYS. 8
RYS. 9

 

Instalacje:

IS1.Instalacja z.w i kanalizacji sanitarnej
IS2.Instalacja gazowa
IS3.Rzut parteru-instalacja c.o
IS4.Rzut piętra-instalacja c.o
IS5.Schemat technologiczny
IS6.Rzut parteru-instalacja wm
IS7.Rzut piętra-instalacja wm
IS8.Rzut dachu-instalacja wm
opis instalacje (pb)(1)
opis przyłącza (pb)
S1.Profil instalacji ks
S2.Profil podłużny kd
S3.Studzienka betonowa DN1200
S4.Studzienka inspekcyjna D425
S5.Studzienka inspekcyjna D315
S6.Montaż odwodnienia liniowego

 

Konstrukcja:
K_01
K_02
K_03
OPIS TECHNICZNY

 

Specyfikacja techniczna:
STWiORB konstruk arch inst sanit
STWiORB PZT bez inst elektr
STWiORE 09.2017r.IE opis

 

 

Dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informacja o złożonych ofertach

 

Ogłoszenie nr 628411
SIWZ - dostawa energii
Załączniki do SIWZ

 

 

Przetarg "Dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze"

 

Informacja o złożonych ofertach

 

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki do SIWZ

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu "Dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze".

 

Przetarg „Dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze”

 

SIWZ
Ogłoszenie
Załączniki do SIWZ (edytowalne)

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na „Dostawę energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze”. 

Przetarg „BOLKÓW – Zamek Bolków – XIII-XVI w.; III etap prac zabezpieczająco-konstrukcyjnych na Zamku Bolków”

 

SIWZ

Ogłoszenie

Dokumentacja Projektowa
Załączniki do SIWZ (edytowalne)


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn.: „BOLKÓW – Zamek Bolków – XIII-XVI w.; III etap prac zabezpieczająco-konstrukcyjnych na Zamku Bolków”.

 

 

Przetarg -"Dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze"

 

Ogłoszenie
SWIZ - dostawa energii
Załączniki do SIWZ (edytowalne)

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn "Dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze"


 

Przetarg - „Szklarska Poręba, Dom Carla i Gerharta Hauptmannów (koniec XIX w.); wykonanie systemów alarmowych: SAP, SSWiN i CCTV - etap I oraz wykonanie instalacji elektrycznej”

 

Ogłoszenie
SIWZ – systemy alarmowe SP
Dokumentacja Projektowa
Załączniki do SIWZ edytowalne


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn.: „Szklarska Poręba, Dom Carla i Gerharta Hauptmannów (koniec XIX w.); wykonanie systemów alarmowych: SAP, SSWiN i CCTV - etap I oraz wykonanie instalacji elektrycznej”

 

 

Przetarg "Dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej dla Muzeum karkonoskiego w Jeleniej Górze"

 

Ogłoszenie
SIWZ

Załączniki do SIWZ

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawę energii elektrycznej dla Muzeum Karkonoskiego

 

Odpowiedż na zapytanie BIP dotycząca przetargu nieograniczonego na: „Dostawę energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej dla Muzeum karkonoskiego w Jeleniej Górze”

 

Przetarg - "Jelenia Góra, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze (1914 r.): remont dachu głównego i patrycjum"

 

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki do SIWZ
Opis PB
Opis PW
Przedmiar robót
Rysunek nr 1
ST remont dachu
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn.: „Jelenia Góra, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze (1914 r.): remont dachu budynku głównego i patrycjum”

 

Przetarg - „Druk przewodników po stałych wystawach Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, druk plakatów, zaproszeń i ulotek oraz materiałów z konferencji: Wokół Karkonoszy i Gór Izerskich”

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki do SIWZ – edytowalne

Modyfikacja treści SIWZ
Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu na „Druk przewodników po stałych wystawach Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, druk plakatów, zaproszeń i ulotek oraz materiałów z konferencji: Wokół Karkonoszy i Gór Izerskich”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na „Druk przewodników po stałych wystawach Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, druk plakatów, zaproszeń i ulotek oraz materiałów z konferencji: Wokół Karkonoszy i Gór Izerskich”

 

Przetarg - „Dostawa infomatów z oprogramowaniem i aplikacjami multimedialnymi dla stałej wystawy historycznej w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze”


Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ - dostawa infomatów dla wystawy historycznej
Załącznik nr 7 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 8 - Rysunek
Załączniki do SIWZ (edytowalne)
Odpowiedzi na zapytanie złożone w przetargu na „Dostawę infomatów z oprogramowaniem i aplikacjami multimedialnymi dla stałej wystawy historycznej w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na „Dostawę infomatów z oprogramowaniem i aplikacjami multimedialnymi dla stałej wystawy historycznej w Muzeum Karkonoskim Jeleniej Górze”

 

Przetarg - „Dostawa wyposażenia dla stałej wystawy historycznej w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze”

 

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ - dostawa_wyposazenia_wystawy_historycznej
Załącznik nr 7 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 8 - Rysunki gablot
Załącznik nr 9 - wytyczne konserwatorskie
Załączniki do SIWZ (edytowalne)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na „Dostawę wyposażenia dla stałej wystawy historycznej w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze”


Przetarg - Remont dachu w Oddziale Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze – Dom Carla i Gerharda Hauptmannów w Szklarskiej Porębie


Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ – remont dachu
Dokumentacja projektowa
Załączniki do SIWZ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Przetarg - Dostawa wyposażenia dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze - II

 

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ - wyposazenie Muzeum II

Załaczniki do SIWZ 1-4 (edytowalne)

Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu na "Dostawę wyposażenia dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze - II"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Przetarg - Dostawa systemu zawieszania obrazów dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze

 

Ogłoszenie - system zawieszania obrazów
SIWZ - system zawieszania obrazów

Załącznik nr 7 do SIWZ - rzut piętra

Załączniki do SIWZ (wersja edytowalna)

Modyfikacja SIWZ i Ogłoszenia - BIP

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Przetarg - Dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej dla siedziby głównej Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze

 

Ogłoszenie o zamówieniu – dostawa energii

SIWZ – dostawa energii

Załączniki do SIWZ (wersja edytowalna)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Przetarg - Dostawa wyposażenia dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze

 

Dostawa wyposażenia dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Projekt paneli siatkowych

Załącznik do SIWZ

Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu na „Dostawę wyposażenia dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze”

Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu na „Dostawę wyposażenia dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze”  cz 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Przetarg - Dostawa wyposażenia dla stałej wystawy szkła w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze

 

Dostawa wyposażenia dla stałej wystawy szkła w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Rysunki gablot
Wytyczne materiałowe
Załącznik do SIWZ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

Utworzone Thursday 01-Mar-12 10:02:42 CET przez admin

Modyfikowane Tuesday 04-Feb-20 14:59:30 CET przez:admin